Το Ελληνικό Συμπόσιο Διαχείρισης Δεδομένων (ΕΣΔΔ) είναι το ετήσιο βήμα της ελληνικής διεθνούς κοινότητας βάσεων δεδομένων για την παρουσίαση και συζήτηση των τελευταίων εξελίξεων στο πεδίο της διαχείρισης δεδομένων. Έπειτα από μια επιτυχημένη σειρά συμποσίων από το 2002, το 14ο συμπόσιο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, από την Πέμπτη 24 Αυγούστου έως την Παρασκευή 25 Αυγούστου, 2017.

Το πρόγραμμα του ΕΣΔΔ 2017 θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις ερευνητικών δημοσιεύσεων, επιδείξεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και ομιλίες. Το βασικό κριτήριο επιλογής των υποβολών θα είναι το τεχνικό τους περιεχόμενο.

Το  ΕΣΔΔ 2017 θα περιλαμβάνει δύο σκέλη υποβολών. Το πρώτο σκέλος θα περιλαμβάνει δημοσιεύσεις (εκπαιδευτικές ομιλίες, επιδείξεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης), οι οποίες έχουν γίνει πρόσφατα αποδεκτές σε κορυφαία διεθνή συνέδρια στις περιοχές της διαχείρισης και εξόρυξης δεδομένων (μπορείτε να δείτε τη σχετική λίστα συνεδρίων στην ιστοσελίδα υποβολής). Το δεύτερο σκέλος θα περιλαμβάνει πρωτότυπες εργασίες και αποδεκτές δημοσιεύσεις σε τόπους διεξαγωγής που δεν εμπίπτουν στο πρώτο σκέλος, οι οποίες θα παρουσιαστούν και θα συμπεριληφθούν στα ανεπίσημα πρακτικά του ΕΣΔΔ κατόπιν ομότιμης αξιολόγησης.

Το δείπνο του Συμποσίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 24 Αυγούστου, στις 8 μμ στο Λάμπρος Restaurant στη Βουλιαγμένη.